Σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα

Ένας αυξανόμενος αριθμός εισηγμένων εταιρειών εμπιστεύεται τις σχέσεις του με τους επενδυτές στους ειδικούς. Για την Palladian οι υπηρεσίες Investor Relations βρίσκονται στο εταιρικό μας DNA, αφού άλλωστε ήμασταν η πρώτη εταιρεία επικοινωνίας στην Ελλάδα που παρείχε αυτή την υπηρεσία.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος του κεφαλαίου σας, παρέχοντας στις αγορές την απαραίτητη πληροφόρηση για να προχωρήσουν σε πλήρη αξιολόγηση της μετοχής σας.

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους επενδυτές μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και αυξημένη ζήτηση για τις μετοχές, με εξορθολογισμένες τιμές και ισχυρότερο πολλαπλασιαστή. Επιτυγχάνουμε αυτό το αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές έχουν ακριβή και άμεση ενημέρωση.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να προβάλλουμε ένα ξεκάθαρο και πειστικό επενδυτικό μήνυμα, το οποίο απευθυνόμενο στην οικονομική κοινότητα θα παρουσιάζει προοπτικές και θα απαντάει στην ερώτηση «γιατί να αγοράσω αυτή την μετοχή;»

To φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει επίσης:

  • «Κτίσιμο» διαδικτυακής παρουσίας για την πληροφόρηση των επενδυτών
  • Σύνταξη, σχεδιασμός και προβολή ετήσιων και εταιρικών εκθέσεων
  • Δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων
  • Διαχείριση / καταγραφή παρουσιάσεων σε αναλυτές και επενδυτικών συναντήσεων
  • Διαχείριση σημαντικών συνεντεύξεων σε μέσα
  • Χειρισμός εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αλλαγών