Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Oι επιχειρήσεις κρίνονται από το βαθμό στον οποίο ενσωματώνουν στη λειτουργία τους εταιρικές αξίες και κανόνες. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες/ καταναλωτές ζητούν από αυτές:

  • Να προσφέρουν ασφαλή και υγιεινά προϊόντα
  • Να φροντίζουν για την ίση μεταχείριση του προσωπικού τους
  • Να σέβονται το περιβάλλον
  • Να προσφέρουν στην κοινωνία ποικιλοτρόπως μέσα από τα κέρδη τους

Οι εταιρίες με ενεργή συνεισφορά στις κοινότητες που δραστηριοποιούνται, διαπιστώνουν ότι έχουν την στήριξη αυτών των κοινοτήτων, όταν τους είναι περισσότερο απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί η κοινότητα αισθάνεται ότι έχει κάποιο χρέος απέναντι στην εταιρεία, αλλά γιατί οι εταιρείες με καλό και υπεύθυνο εταιρικό πρόσωπο είναι περισσότερο αξιοσέβαστες, «αγαπητές» και αξιόπιστες σε σχέση με άλλους φορείς.

Με έξυπνη και αποτελεσματική στρατηγική και επικοινωνία ΕΚΕ, οι εταιρίες μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους, να αναδείξουν τη συμμετοχή τους στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται και να κερδίσουν το «δικαίωμα για ανάπτυξη».

Η Palladian βοηθά τις εταιρίες να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν την καλύτερη στρατηγική με την οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη ζωή της κοινότητας τους. Κάθε πρόγραμμα διαφέρει. Κάθε εταιρία έχει ειδικά ενδιαφέροντα, δεξιότητες και τεχνογνωσία που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την ευημερία μιας κοινότητας. Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να ταιριάξουν τα δυνατά τους στοιχεία και τις δεξιότητές τους με τις ανάγκες των κοινοτήτων τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ωφελεί τόσο την κοινότητα όσο και τον οργανισμό.