Εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: media relations, public affairs και crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Kατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, η Palladian έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Κλειδιά της επιτυχίας μας είναι:

  • Σε βάθος ανάλυση των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά
  • Σε βάθος γνώση του πολιτικοοικονομικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα
  • Εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών με τεχνογνωσία στους τομείς του δραστηριοποιούμαστε
  • Ισχυρό και εκτενές δίκτυο σχέσεων εμπιστοσύνης με τα Μ.Μ.Ε.
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων


Μέλος των: